Заявление за Участие:


Лична информация: Моля използвайте КИРИЛИЦА!
Заявления на латиница, НЯМА да бъдат одобрени!
Задължителните полета са отбелязани със звезда (*)
Име*:
Презиме*:
Фамилия*:
Пол*:
Дата на раждане*:
Постоянен адрес* *:
*Град/село ул. №
Телефон за връзка*:
e-mail*:
Лице за спешен контакт:
Име*:
Телефон за връзка*:
Образование:
Образование* *:
*Начално, Основно, Средно, Висше
Форма на Обучение*:
*Само за висше образование
Ниво на владеене
на Английски език*:
Притежавате ли сертификат*:
Ако да какъв?
*За чуждоезиково обучение
Попълнете последното завършено образование или това, което изучавате в момента.
Предишни посещения в чужбина:
Работили ли сте в чужбина*:

Ако да опишете какво:
Заемани работни позиции до момента:
От/до:
Име на работодателя:
Заемана длъжност:
Описание на Длъжността:
Допълнителна Информация:
Страдате ли от заболявания*:
Ако да, какви?
Имате ли алергии*:
Ако да опишете
Осъждан ли сте, и има ли заведени съдебни искове срещу вас*:
Имате ли шофьорска книжка*:
Коя категория*
*A, B, C, Трактор, Мотокар...
Информация за програмата, по която желаете да участвате:
Отрасъл в който искате да участвате* *:
*Селско стопанство, Промишленост, Хотелиерство
Желана дата на заминаване*:
Максималният период, за който желаете да участвате в програмата: месеца
Бот Защита*:
Коя година е създадена България?:
Допълнителна информация:

Ако желаете да заминете с приятел/ приятелка, моля свържете се с нас на посочените контакти.

или Отказ