online_shoppingЕлектронното банкиране (банкиране онлайн) е средство за достъп в реално време до услугите на банката, с висока степен на сигурност, интегрирано в Интернет средата. Електронното банкиране позволява денонощно, в реално време управление на средствата като:

  • справка на състоянието и движенията по сметката;
  • извършване на преводи в левове и валута;
  • извършване на безкасова покупко-продажба на валута;
  • търгуване онлайн;
  • получаване финансова информация;

То е надеждна алтернатива на традиционното банкиране, с разликата, че за клиента не е нужно да напуска дома или офиса.

Предимства:

  • Удобство: за разлика от традиционното банкиране, сайтовете за онлайн банкиране са достъпни от всички точки на земята и не затварят – те са достъпни 24 часа на ден, 7 дни в седмицата и при евентуален финансов проблем в чужбина, е възможно веднага да се погрижите за финансите си онлайн
  • Ефикасност: управление на всички сметки от едно място в защитена среда
  • Ефективност: поддържат се множество услуги за ефективно управление на финансите, дори и такива, които традиционното банкиране не предлага

Повечето банки имат онлайн банкиране за улеснение – Интернет страници.

Comments are closed.

Post Navigation