img_214282Лихва може да се плаща при кредитна сметка/не всички чекови сметки включват лихва/. Тези пари се таксуват и банката взима съответната такса, преди начисляването на лихва на сметката Ви.

Лихвата се плаща от Вас, ако по сметката няма пари/когато сте теглили повече пари, отколкото сте депозирали/. Нивото на лихвата варира в зависимост от обстоятелствата. Банките издават листовки, обясняващи разходите които правят. Неоправданият преразход на средства и забавяне на плащането по кредита се облагат обикновено с по-висока лихва, за да се прекрати тази практика.

Comments are closed.

Post Navigation