British-Pound-American-Dollar-Euro;;;;;Обикновено получавате един път месечно на Вашия адрес известие за транзакциите, извършени по Вашата сметка, както и баланса по сметката Ви след изтеклия месец. Ако имате някакви притеснения по подробностите, описани в известието, Вие трябва да ги проверите във Вашата банка или финансово учреждение колкото е възможно по-бързо.

Comments are closed.

Post Navigation