40. Ако желаете да наемете сами квартираОбявите за квартирите се публикуват в местната преса-вестници, но може също да съществуват агенции за недвижими имоти и квартирни агенции, които работят с квартири под наем. Прозорците на магазините също се използват като място за реклама на квартири под наем. Обзаведени и необзаведени квартири могат да се наемат също от хазаи-частници и от квартирни асоциации. Хотелите и туристическите спални предлагат също квартири под наем за кратък срок от време. Обикновено се плаща предварително наема за един месец и депозит за обзавеждането. Ако използвате агенция за наемане на квартира, трябва да очаквате малко по-големи разходи.

 Новите наеми за квартири са регулирани от Акт за настаняване от 1988 год. Те са основно два вида: единият осигурява на наемателите дълготрайна сигурност на владение на имота, а другият осигурява по-краткотрайно владение на имота на наемателя  за най-малко шест месеца.

 Наемателите във Великобритания имат законно защитени права. Незаконно е ако хазаите изгонят наемателя от дома му без съдебно решение за това. Да се насилват наемателите , за да напуснат е също криминално деяние. Вие трябва да заявите всеки случай на насилие или насилствено изхвърляне от квартирата в Местната община, която има право да търси отговорност.Както наемане на жилище от хазаин, така също е възможно наемане на жилище от квартирни асоциации, които са организации с нестопанска цел.Те получават държавни субсидии, което им помага да държат нивото на наемите по-ниско от останалите. Те също предлагат настаняване в квартири с общи сервизни помещения, което дава възможност да се дели собствеността и наема на жилището.

Наемите варират в зависимост от големината и стандарта на квартирата и от района на местонахождение. Наемите са по-високи в Лондон и в Югоизточна Великобритания /в Лондон са 50% по-високи от средните за страната/. Краткотрайното настаняване включва Младежки туристически спални, друг вид спални за гости, приюти, местата Легло и Закуска и хотелите. Местните туристически бюра предлагат информация за такъв вид настаняване; по-добре би било, ако имате предварителна резервация.

Comments are closed.

Post Navigation