bankВашата заплата се изплаща месечно във Вашата банкова сметка. Вашият работодател не е длъжен да Ви превежда заплатата по сметка. Някои работодатели могат да предпочетат да Ви плащат кеш. Повечето банки и сметни учреждения предлагат обширна верига от финансови услуги /включително транс-океански преводи/, но лихвите, разходите и наказателните лихви за пресрочване могат да варират. Информация за услугите, които отделните банки и финансови учреждения предлагат се получава от листовките, които разпространяват техните офиси. Възможно е да имате повече от една сметка и не е необходимо да са в една и съща банка или финансово учреждение, например, може да имате чекова сметка в една банка и спестовна сметка във финансово учреждение. Възможно е прехвърлянето на суми между сметките , въпреки че банките могат да си удържат разходите за тази услуга. Банката би могла да Ви посъветва  кой вид сметка отговаря най-много на Вашите потребности.

Comments are closed.

Post Navigation