37. Академична квалификацияВъзможно е да получите приравняване на квалификацията, която сте получили във Вашата страна и тази, която се признава във Великобритания от Националния Академичен Приравнителен Център. Може да се изисква регистрационна такса.

Comments are closed.

Post Navigation