36. ПрофсъюзиВ много професии профсъюзите представляват правата на работещите. Тези права включват правото на минимална работна заплата. Правото на работно време/почивки, отпуски и заплащане на отпуските/; здравното и социалното осигуряване; правото на синдикално обединяване;защита от нечестна дискриминация. Ако Вие имате лични проблеми, трябва да се обърнете към синдиката.

Comments are closed.

Post Navigation