34. Равни възможностиВ Постановлението за расовите взаимоотношения 1976, расовата дискриминация е незаконна във всички сфери на живота, като труд, обучение и реклама. Това узаконяване е постигнато от Комисията за равни възможности на расите.

Сексуалната дискриминация е също незаконна след Постановленията за сексуална дискриминация от 1975 и 1976 г.Тези постановления касаят сфери като труда, обучението, квалифицирането и строителството. Жените във Великобритания получават еднакви заплати с мъжете, когато работят същата работа и тази законна разпоредба е постигната от Комисията за равни възможности.

Comments are closed.

Post Navigation