imagesВие трябва да получите Национален осигурителен номер щом започнете работа. За да го получите, трябва да се обадите на Министерството на Социалната сигурност в района, където живеете. Ще Ви бъде организирано интервю с техен представител и Вие трябва да носите със себе си Вашето разрешително за работа, договора с работодателя и паспорта си. Вашият Национален осигурителен номер ще Ви бъде издаден за 4-8 седмици. Ще Ви бъде предоставена Национална Осигурителна карта, която Вие ще трябва да пазите.

Това е задължително плащане към националната система за благоденствие. Това плащане не е  възвръщаемо и се събира от всички работещи. Този номер ще Ви придружава през целия Ви трудов живот. Не трябва да разрешавате на никой друг да ползва вашия номер.

Системата за национална сигурност във Великобритания е основана на всички данъци и Националните Осигурителни Плащания от работници и работодатели.

Националната осигуровка  отива в Държавна холдингова сметка, и се използва за плащания на държавни помощи, като помощи за безработни, помощи за домакинството и т.н. За съжаление, тъй като нямате гражданство Вие не можете да се възползвате от тези помощи, но имате право да ползвате безплатно Националната Здравна система. Тази осигуровка е 10% от Вашата заплата за работник, и за работодател- 12,2%.

Ако Вие започнете работа преди да сте получили Вашия номер от НОИ, Вие може да използвате временен номер, който се състои от:

TN /инициалите – временен номер/

Шест цифри от Вашата рождена дата

И  М /за мъж/ или F /за жена/

Внимавайте – този номер се използва при Вашите данъчни формуляри, и ще се включи във Вашия персонален данъчен ръст, който се приспада автоматично от Вашата заплата всеки ден на плащане. Временният номер /обратно на постоянния, даден Ви от Осигурителния офис/ не показва точно какъв данък трябва да плащате, така че Вие ще плащате малко повече докато получите постоянния си номер. Вие може да изискате да Ви се върне обратно надплатената сума, когато годината приключи.

Comments are closed.

Post Navigation