Полезна информация

1. Данъци в Обединеното Кралство Великобритания
2. Национален осигурителен номер
3. Откриване на банкова сметка във Великобритания
4. Защо се нуждаете от банкова сметка или сметка във финансово учреждение
5. Как се работи със сметка
6. Състояние на вашата сметка
7. Лихва
8. Банкиране онлайн
9. Изпращане на пари вкъщи
10. Изпращане чрез банка
11. Изпращане чрез Мъни Грам и Уестърн Юнион
12. Далеч от семейство и приятели
13. Разлики в културата
14. Първите няколко неща, когато пристигнете
15. Опитът
16. Обединеното Кралство
17. Език
18. Валута
19. Климат
20. Правни разпоредби
21. Пощенски услуги във Великобритания
22. Телефони
23. За по-евтини международни разговори
24. Мобилни телефони
25. Интернет
26. Национални здравни услуги, лекари
27. Директна връзка с Националните Здравни Услуги
28. Бърза помощ
29. Зъболекар
30. Частна здравна застраховка
31. Трудова защита
32. Условия на труд
33. Заплащане и национална минимална заплата
34. Равни възможности
35. Полиция
36. Профсъюзи
37. Академична квалификация
38. Признати квалификации
39. Осигурено настаняване- квартира
40. Ако желаете да наемете сами квартира
41. Общински такси
42. Някои съвети от практически характер