imagesВие трябва да получите Национален осигурителен номер щом започнете работа. За да го получите, трябва да се обадите на Министерството на Социалната сигурност в района, където живеете. Ще Ви бъде организирано интервю с техен представител и Вие трябва да носите със себе си Вашето разрешително за работа, договора с работодателя и паспорта си. Вашият Национален осигурителен номер ще Ви бъде издаден за 4-8 седмици. Ще Ви бъде предоставена Национална Осигурителна карта, която Вие ще трябва да пазите.

Това е задължително плащане към националната система за благоденствие. Това плащане не е  възвръщаемо и се събира от всички работещи. Този номер ще Ви придружава през целия Ви трудов живот. Не трябва да разрешавате на никой друг да ползва вашия номер.

Системата за национална сигурност във Великобритания е основана на всички данъци и Националните Осигурителни Плащания от работници и работодатели.

Националната осигуровка  отива в Държавна холдингова сметка, и се използва за плащания на държавни помощи, като помощи за безработни, помощи за домакинството и т.н. За съжаление, тъй като нямате гражданство Вие не можете да се възползвате от тези помощи, но имате право да ползвате безплатно Националната Здравна система. Тази осигуровка е 10% от Вашата заплата за работник, и за работодател- 12,2%.

Ако Вие започнете работа преди да сте получили Вашия номер от НОИ, Вие може да използвате временен номер, който се състои от:

TN /инициалите – временен номер/

Шест цифри от Вашата рождена дата

И  М /за мъж/ или F /за жена/

Внимавайте – този номер се използва при Вашите данъчни формуляри, и ще се включи във Вашия персонален данъчен ръст, който се приспада автоматично от Вашата заплата всеки ден на плащане. Временният номер /обратно на постоянния, даден Ви от Осигурителния офис/ не показва точно какъв данък трябва да плащате, така че Вие ще плащате малко повече докато получите постоянния си номер. Вие може да изискате да Ви се върне обратно надплатената сума, когато годината приключи.

ot-dnes-zapochva-plashtaneto-na-mestni-danatsi-i-taksiИма два вида данъци. Данък общ доход и социалната осигуровка се удържат автоматично от заплатата Ви, но ако не е така трябва да ги внасяте с лична данъчна декларация.Събирайте и пазете стриктно цялата документация, касаеща доходите Ви, тъй като незнанието не е оправдание. Вътрешните приходи са готови да Ви помогнат със самооблагането докато напуснете до последната минута.

За да бъдете облаган коректно, ще Ви бъде даден от Вашия работодател Данъчен формуляр Р46 /ако нямате Р45/ със стартовия пакет дотогава докато /Вътрешни приходи/ Данъчен отдел може да потвърди Вашия точен данъчен код. Вашият данъчен код отбелязва сметката с освободени от данъци приходи, към която Вие се задължавате през настоящата данъчна година. Ако Вие установите, че плащате твърде големи данъци, Вътрешни плащания Ви връща надвзетото. Ако Вие не сте работили пълна данъчна година, можете да изискате връщане на данъците.

Данъчната година е от 5 Април до 5 Април всяка година. Накрая на данъчната година, Вие ще бъдете известени с Р60, който Ви уведомява за нарасналите Ви печалби през годината , и заключителните удръжки, които ще бъдат направени от Национални Застрахователни Плащания.

Националните Застрахователни плащания правят удръжки от всички работни заплати, получавани от хора над 16 години; преди пенсионна възраст и техните приходи са по Закон за приходния лимит/за печалбата/.

Повече информация за данъците и Националната Застраховка можете да намерите на сайта на Вътрешни приходи.